Oznámení o ukončení činnosti

16.02.2017 Rozhodnutím členského shromáždění ukončila Česká unie pro podporované zaméstnávání svou činnost k 30.6.2016. V únoru 2017 nabylo právní moci rozhodnutí o výmazu ze spolkového rejstříku.

OZNÁMENÍ

Rozhodnutím členského shromáždění ukončila Česká unie pro podporované zaméstnávání svou činnost k 30.6.2016. V únoru 2017 nabylo právní moci rozhodnutí o výmazu ze spolkového rejstříku.

Pokud budete potřebovat informace o podporovaném zaměstnání, prosím kontaktujte poskytovatele služby podporované zaměstnávání ve vašem kraji. Kontakty najdete zde.

 

Za bývalou Radu České unie

 

Vojtěch Zima