Legislativa

Cyklus seminářů od o.s.Spiralis

30.05.2012

7. 6. 2012 9:00-12:00: Veřejná sbírka s novými pravidly 7. 6. 2012, 13:00-16:30: Spolek namísto občanského sdružení
» číst celý článek

Budoucnost osob se zdravotním znevýhodněním

12.12.2011

Od prvního ledna 2012 začíná platit novela zákona o zaměstnanosti. Novela ruší, bez jakéhokoliv jiného řešení, KATEGORII OSOB ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH (OZZ) - formálně sice až dnem 1. 1. 2015, avšak fakticky dnem 1. 1. 2012, neboť tímto dnem již nelze nejen o zdravotním znevýhodnění osoby rozhodnout, ale ani dříve vydaná rozhodnutí prodloužit. Skutečně lidé s kombinací více postižení, včetně například mentálního, epileptici a další osoby se zdravotním znevýhodněním vypadnou ze systému podpor zaměstnávání?
» číst celý článek

Novely zákonů

08.12.2011

Novely zákonů o zaměstnanosti, pomoci v hmotné nouzi a zákoníku práce a příslušné vyhlášky si můžete stáhnout zde.
» číst celý článek

Změny v zákoně o zaměstnanosti od 1.1.2012

11.11.2011

Začíná informační kampaň k sociální reformě Ministerstvo práce a sociálních věcí odstartovalo sérii kulatých stolů na téma sociální reformy. Semináře s odborníky z ministerstva a Úřadu práce proběhnou ve všech krajských městech v České republice. Cílem je představit účastníkům hlavní změny, které začnou platit od ledna příštího roku.
» číst celý článek

Co přináší novela zákona o zaměstnanosti

17.06.2011

V půlce května schválila vláda základní návrhy Sociální reformy I, mezi nimi i novelu zákona o zaměstnanosti. Opatření by měla začít platit od ledna příštího roku. Návrh novely zákona o zaměstnanosti definuje nelegální práci tak, aby byla lépe prokazatelná, omezuje zneužívání právní úpravy v oblasti poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a upravuje poskytování tzv. náhradního plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením.
» číst celý článek

Informace o projektu Národní soustava povolání II

01.04.2011

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) pokračuje v realizaci projektu Národní soustavy povolání (NSP), což je otevřená databáze informací o potřebách trhu práce. Obsahuje informace o povoláních uplatnitelných na trhu práce a požadovaných kompetencích. Slouží pro podnikovou praxi, při poradenských službách a při ovlivňování odborného vzdělávání. Vytváří ji zaměstnavatelé a garantem je stát.
» číst celý článek

Úřady práce v ČR

31.03.2011

Po dvaceti letech fungování mění úřady práce v ČR svoji organizační strukturu a uspořádání. Postupně by také měly převzít některé další agendy spojené s výkonem státní správy. Nová legislativní úprava je dána zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR, který byl publikován ve sbírce zákonů 25. 3. 2011 a jehož účinnost nastane v pátek 1. 4. 2011
» číst celý článek

Agentury práce - pojištění a přehled o činnosti

31.03.2011

Od 1.1.2011 je povinnost pojistit agentury práce, které ale platí pro pouze agentury, registrované podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti – tj. formou dočasného přidělení svých zaměstnanců k uživateli.
» číst celý článek

Nejčastěji kladené dotazy k problematice pojištění agentur práce

28.03.2011

Agentura práce, která vykonává tzv. agenturní zaměstnávání, má podle novely zákona o zaměstnanosti účinné od ledna letošního roku povinnost mít do konce března 2011 sjednané pojištění proti úpadku. Agentury, které získaly povolení po 1. lednu 2011, musí tuto povinnost splnit do dvou měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Opatření má přispět k lepší ochraně zaměstnanců, kteří získávají práci přes agenturu.
» číst celý článek

ČUPZ podporuje Chartu sociálního podnikání

14.03.2011

Výkonný výbor ČUPZ odsouhlasil podporu Charty sociálního podnikání.
» číst celý článek

Přehled změn obsažených v balíčku úspor v sociální oblasti

09.02.2011

V rámci působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) došlo od ledna letošního roku k řadě změnám v systému státní sociální podpory a nemocenského pojištění. Stručný přehled těchto změn je možné najít v uvedeném článku ČTK. ČTK, 8. 2. 2011
» číst celý článek

Sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním postižením + aktualizace platná od 1.1. 2011

08.02.2011

Nová aktualizace k Sociálně právnímu minimu, která je platná od roku 2011. Nyní si můžete stáhnout aktualizace Sociálně právního minima, které jsou platné od roku 2010 a od roku 2011.
» číst celý článek

Sedm hlavních změn v zákoníku práce

07.02.2011

Změny v zákoníku práce, na kterých nyní pracuje resort ministerstva práce a sociálních věcí se budou týkat například zkušební doby, výpovědní lhůty či zpřísnění kontrol práce načerno. Bližší informace můžete najít v dnešním článku deníku MF Dnes. MF Dnes, 4. 2. 2011
» číst celý článek

Sociální reforma v roce 2011

20.01.2011

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1. ledna 2012. Ministr práce a sociálních věcí vládě předloží návrh řešení v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a v neposlední řadě také v oblasti rodinné politiky a péče o děti.
» číst celý článek

Přehled změn v působnosti MPSV k 1.1.2011

22.12.2010

K 1.1.2011 dojde k četným změnám v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Dne 21.12.2010 vydalo MPSV tiskovou zprávu, která poskytuje základní přehled oblastí, jichž se změny dotknou.
» číst celý článek