Stanovy

Text stanov České unie pro podporované zaměstnávání, o.s. je k dispozici níže nebo v sekci Knihovna -> Statutární dokumenty.

Stanovy Unie PZ